Om mig - Anders Eriksson

Om mig

Under uppväxten tillbringade jag en hel del tid vid Södertälje Ridskola och Lina Gård som bedrev  jordbruk och inackorderingstall. Den här tiden gav erfarenheter av hantering av hästar, ridning, körning och lantbruk mm vilket jag är väldigt tacksam för idag då dessa erfarenheter blev viktiga för framtiden. Efter värnplikten på K1 i Stockholm arbetade jag med tillverkning av djurfoder, växtskydd och inom åkerinäringen med transporter av olja, bensin och som busschaufför med körningar inom Sverige men också utomlands.

Med dessa erfarenheter i bagaget fick jag 1985 anställning vid Kgl Hovstallet och fick möjlighet att utvecklas inom ridning, körning med par, fyrspann, sexpann mm i den miljön. Under den tiden gick jag också utbildning vid Hovslagarskolan i Skara. Dessa kunskaper och insikter ledde fram till att jag fick ett yrke som det fanns stor efterfrågan på och som gjorde att jag kunde försörja mig på egen kraft.

Sedan 1991 har jag varit verksam som hästföretagare med en verksamhet som har omfattat hovslageri, riksomfattande  undervisning av arbete i töm, körning, köruppdrag av olika slag som bröllopskörning , gräsklippning åt Flens kommun och Kgl Djurgårdens förvaltning och produktion av utbildningsmaterial som numera finns under www.equitellus.com.

Under åren 1991-2013 har jag varit bosatt vid Ekensbergs Säteri Enhörna, Rockelstad slott, Sparreholms slott i Flens kommun.

Förtroendevald inom SvRf mellan åren 2001-2013 och ledningsgrupper på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara tom 2019.

2013 köpte jag fastigheten Marielund i Dunker utanför Malmköping och byggde ett nytt stall med lösdrift där jag nu kan hålla mina hästar på ett optimalt sätt.

På Marielund finns nu en lektionssal som är tänkt att användas för utbildningsverksamhet och en mindre bana (20mx20m) som gör det möjligt att ge lektioner i tömarbete mm under vissa tider på året.

Verksamheten består av olika delar som nu struktureras och beskrivs på ett tydligare sätt under rubrikerna:

Hästutbildning  |  Hästupplevelser (Upplevelser med häst)  | Hästutrustning  (Utrustning för häst)

Design - Linearis | © Anders Eriksson - Hästutbildning