Om mig - Anders Eriksson

Bakgrund

Under uppväxten tillbringade undertecknad en del tid vid Södertälje Ridskola och Lina Gård vilket gav erfarenheter av hantering av hästar, ridning , körning och lantbruk mm vilket jag är  tacksam för idag då  erfarenheter blev en god grund för framtiden. Efter värnplikten på K1 i Stockholm arbetade jag några år inom åkerinäringen och som busschaufför med körningar inom Sverige men också utomlands.

Med dessa erfarenheter i bagaget fick jag 1985 anställning vid Kgl Hovstallet. Jag kan inte nog betona hur värdefull den tiden blev med allt vad det innebar med ridning körning med par, fyrspann, sexspann m.m. i den miljön. Under den tiden gick jag också utbildning vid Hovslagarskolan i Skara.

Dessa kunskaper och insikter ledde fram till att jag fick ett yrke som det dels fanns en efterfrågan på och som gjorde att jag kunde försörja mig på egen kraft samtidigt som Ridfrämjandet, SRC mfl och senare SvRf  genom den verksamheten bidrog till att skapa efterfrågan på  utbildning. Under åren 2001-2013 har jag varit förtroendevald på olika positioner inom SvRf.

1988-1998 var jag aktiv inom körsporten och deltog vid bl.a. två VM i parkörning.

Sedan 1991 har jag varit verksam som hästföretagare med en verksamhet som har omfattat hovslageri, undervisning av arbete i töm, körning, köruppdrag av olika slag som bröllopskörning , gräsklippning åt Flens kommun och Kgl Djurgårdens förvaltning.

Under åren har jag tillsammans med Team Video Tore Wiman och Juha Nyberg, Linearis Reklam AB producerat utbildningsfilmer, planscher och böcker numera finns under www.equitellus.com.

Efter tiden i Hovstallet återvände jag till Sörmland och  mellan 1991-2013 har jag varit bosatt och verksam med hästar vid  Ekensbergs Säteri Enhörna,  Rockelstad slott, Sparreholms slott i Flens kommun.

Sedan 2013 bor jag på en mindre  fastighet vid sjön Henaren som heter Marielund i Dunker utanför Malmköping. Sedan april 2017 finns  ett nytt stall uppfört så att jag kan ta hem mina hästar från Polen som har varit där sedan 2014 och hålla dom här hemma. Marielund är ingen utbildningsanläggning men det finns möjligheter att anordna aktiviteter, utbildningar för mindre grupper och lektioner vissa delar av året.

Verksamheten består av olika delar som nu struktureras och beskrivs på ett tydligare sätt under rubrikerna:

Hästutbildning  |  Hästupplevelser (Upplevelser med häst)  | Hästutrustning  (Utrustning för häst)

Design - Linearis | © Anders Eriksson - Hästutbildning