Hästupplevelser

Kurser/Lektioner/upplevelser

På Marielund finns nu också möjlighet att boka lektion i tömkörning/ körning eller utflykt med hästekipage

Gör en paus – här har körkulturen, traditionen och resandet med häst och vagn huvudrollen.

Följ med i Selma Lagerlöfs, Prins Wilhelms och kusken Carl – Johan Perssons fotspår för att njuta av Sörmlands slingrande vägar vid böljande landskap och sjöar. Så här beskriver de Sörmland i litteratutren: Ur Nils Holgerssons underbara resa

”Här har de tagit en stor sjö och en stor älv och en stor skog och ett stort berg, hackat dem i stycken, blandat dem om varandra och brett ut dem på jorden utan någon ordning” – så beskriver Nils Holgerson Sörmland från gåsryggen – för han såg ingenting annat än små dalar, små kullar och små sjöar och små skogsdungar. Ingenting fick lov att breda ut sig, ett ständigt ombyte. Barrskog bytte om med lövskog, åkrar med mossar och herrgårdar mot bondstugor.

 

Ur Känner du landet

”Det blev en färd vill jag lova, över slingrande vägar genom det lummiga landskapet.

Hjulen rullade mjukt och sexton hovar sörjde för att en rejäl dammplym hela tiden följde ekipaget. Min beundran delade jag ungefär lika mellan statyn och hertigen som suveränt behärskade den svåra konsten att tygla fyra hetlevrade fullblod genom ett invecklat system av tömmar. Hur det hela fungerade lyckades jag aldrig lista ut, det gick emellertid med påtaglig säkerhet och elegans. Djuren verkade inte det minsta trötta fastän de endast tilläts att skritta oppför de längsta backarna och piskan användes aldrig att slå med. Det räckte att helt sakta lägga dess yttersta snärt över hästryggen för att mana på den late  - skriver Prins Wilhelm

…som fortsätter - Om Sörmland idag förmår att sätta opp ett enda varmblodigt fyrspann är mig obekant men före sekelskiftet fanns både ett och två på varje större gods. Särskilt var Ericsberg känt för sina vackra ekipage under Carl Carlsson Bondes tid, och där utvecklades en lyx om vilken det alltjämt går anekdoter på trakten.

 

Ur  En hergårdskusk berättar

Baron Bonde var en hästkarl av den gamla stammen som vunnit otaliga priser med sina hästar och vagnar, han hade en ambivalent inställning till de bullriga bilarna. Med Carl – Johan Persson på kuskbocken var baronen en dag på väg till hovstallmästare Gösta Tamms Malstanäs. Mellan Vadsbro och Bettna dök plötsligt ”Åkeröbilen” upp vilket fick hästarna att rygga och Bonde att bli en smula uppbragt för att han inte blev förvarnad av sin kusk. För att bryta den spända tystnaden som följde undrade Carl-Johan om baronen möjligen trodde att bilarna nu skulle bli en allmän företeelse på våra vägar. Bonde replikerade:”Nej, det får de inte bli”. I Frankrike och flera andra länder finns de ju, men där har de också vägar som passar…

Carl-Johan Person fick senare ta körkort och fylla den dubbla rollen som kusk och chaufför vilket han beskriver i sina memoarer ” En herrgårdskusk berättar, utgiven 1939.

Jag vill knyta an till den tiden för att bevara kunskap om våra traditioner genom de olika upplevelsepaketen.

Ambitionen att få igång verksamheten på Marielund håller sakta men säkert på att utvecklas även om vi av olika anledningar ligger efter i den ursprungliga tidsplanen. Under 2018 kommer bitarna att falla på plats och under hösten och våren  2019 komma vi att kunna hälsa välkommen till upplevelser där kunskapen kring hästen, körkulturen och resandet med häst och vagn har huvudrollen.

Välkommen med intresseanmälan och förfrågningar via:

Mail:  info@anders-eriksson.se

Eller: kontaktformuläret

Frågor kan också besvaras via:

+46 70 564 79 88

Design - Linearis | © Anders Eriksson - Hästutbildning